Maatregelen (1)
     
Home Page

Beveilgingsprincipes

Indringers

Virussen

Maatregelen (1)

Maatregelen (2)

Maatregelen (3)

Security check pagina

Risico management

 

Wachtwoorden
Het meest voor de hand liggende beveiligingsmiddel is om een wachtwoord op uw computer te zetten. Nu kan een wachtwoord makkelijk te raden zin, als er voor hand liggende namen worden gebruikt. De eigen naam, de naam van het huisdier of van een vriendin zijn voorbeelden van zulke voor de hand liggende namen.
Een wachtwoord is vaak moeilijk te raden als het voldoet aan de volgende eisen:
1. Het woord moet minstens zes karakters bevatten
2.In het woord moet een cijfer voorkomen
3. Er moet een hoofdletter in voorkomen
4. Men kan gerbuik maken van extra tekens, zoals -, #, $, @
Sommige besturingssystemen kennen zogenaamde profielen. Door middel van het toepassen van profielen, kan men op één en dezelfde computer meerdere gebruikers aanmaken. Deze gebruikers hebben buiten een eigen wachtwoord, ook slechts de beschikking over een beperkt aantal programma's. Dit is handig, als men bijvoorbeeld de financiële zaken wil scheiden voor kinderen die zelf spelletjes spelen op die ene computer.

E-mail gedragregels
De belangrijkste hier is: open geen bestanden waarvan u niet volledig zeker bent van de inhoud. Wantrouw per definitie attachments / bijlagen, en ga niet blindelings af op de bekendheid van de verzender. De huidige generatie virussen maakt vaak gebruik van de adressen uit het adresboek, op die manier worden virussen altijd onder bekenden verspreid. Berichten zonder tekst, maar met een bijlage zijn helemaal verdacht!
Haal regelmatig nieuwe virus definities op, minstens éénmaal per week. Breng tijdig nieuwe updates aan op uw anti virus programma, zodra ze beschikbaar komen. Wantrouw binnengehaalde bestanden en scan ze eerst voordat u ze gaat uitvoeren of gebruiken.
Antivirus
Net zoals bij een griep-virus neemt het risico op besmetting met een computer-virus toe naarmate men meer kontakten heeft met de buitenwereld. Volledig isoleren is haalbaar, maar dit degradeert de mogelijkheden van de computer omdat het betekent dat er totaal geen bestanden mogen worden uitgewisseld. Bestanden komen op een computer binnen via gegevens dragers (zoals diskettes, zip-disk, cd-roms) en via netwerk verbindingen. Sommige bestanden leveren geen risico op zoals bijvoorbeeld zuivere tekst bestanden en zuivere html bestanden (web pagina). Maar een tekstbestand in Word formaat kan een macro bevatten en is dus een risico en een web bestand kan een script bevatten en is dus een risico. Een eerste optie is om zoveel mogelijk van deze risico bestanden vooraf te controleren voordat ze op het systeem geactiveerd worden. Een goed anti-virus programma is daarbij onontbeerlijk maar meestal niet voldoende.
Filtersoftware
zien. Websites met pornografie, gewel, drugs, ruwe taal of alcohol hebben een negatieve werking op de ontwikkeling van kinderen. Alleen het internet geeft dit vrij en gratis door. Ongevraagd komt het als pop-up-window.

Beveiligingrestrictie tot diverse website valt vaak aan te brengen door het installeren van een zogenaamd webfilter. Met dit filter kan men aangeven welke websites uw kind wel of niet kan zien, Ook kan men vaak aangeven, welke trefwoorden een website moet tegenhouden